ARCHITEKTI PRO MĚSTA A OBCE


Odborné poradenství pro Vaše města a obce v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a strategického plánování.


Urbanistická koncepce rozvoje
Ochrana Genius Loci
Komunikace s veřejností
Estetika veřejných prostorů
Péče o krajinu
Budování bytového fondu

Urbanistická koncepce rozvoje


Urbanistická koncepce rozvoje zohledňuje historii, kulturu a životní prostředí při plánování budoucího rozvoje města nebo obce.


Cesta s námi

Naše práce zahrnuje aplikaci různých procesů, které přispívají k rozvoji a zlepšení kvality života naší obce.

01 Analýza obce

Zjišťujeme potřeby a příležitosti obce pro strategický rozvoj.

02 Mapa podnětů

Sbíráme nápady a připomínky občanů prostřednictvím interaktivní mapy.

03 Koncepce & Příprava projektů

Vypracováváme komplexní koncepce a připravujeme projekty pro rozvoj obce.

04 Realizace

Profesionálně řídíme a koordinujeme realizaci projektů obce.

05 Všichni jsme Happy

Zlepšujeme kvalitu života obyvatel a vytváříme atraktivní veřejné prostory.

Staráme se o Vás i nadále!


Poskytujeme dlouhodobou podporu obci a sledujeme její rozvoj.


Časté dotazy, které Vám ušetří čas.

Co přesně dělají městští architekti pro malá města a obce?


Jaký je přínos služby městských architektů pro naše město nebo obec?


Jaké konkrétní projekty nebo služby může náš tým městských architektů poskytnout?


Jak probíhá spolupráce s naším týmem městských architektů?


Jaké jsou cenové podmínky pro službu městských architektů?